Cursus voorbehouden handelingen

Inhoud

Tijdens de vierdaagse praktijktoetsing ‘Voorbehouden handelingen’, komen de meest voorkomende handelingen binnen de thuiszorg aan bod. De cursisten die deelnemen aan deze praktijktoetsen bereiden zichzelf voor door middel van e-learning, en zorgen er dan ook zelf voor dat ze de theorie beheersen wanneer zij deelnemen aan de praktijktoetsing. De inhoud van de cursus biedt de cursisten de mogelijkheid om de meest voorkomende voorbehouden-, en risicovolle handelingen te laten toetsen, zodat deze er zeker van zijn correct te kunnen handelen.
Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren wanneer je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Doormiddel van bijscholingscertificaten en toetsing kun je jouw deskundigheid aantonen.
Vanzelfsprekend houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. Het aantal cursisten is beperkt tot de toegestane hoeveelheid, waardoor er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand van elkander te houden.
De datum van de eerstvolgende cursus wordt later bekend gemaakt.
cbc7BjcQ

Certificaat

Op het certificaat worden enkel en alleen de handelingen vermeld, waarvan je hebt aangetoond dat je deze ook daadwerkelijk beheerst. Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan onderstaande voorwaarden:
Actieve deelname;
100% aanwezigheid;
Aanzienlijke kennis met daarnaast de gewenste vaardigheden.
Als niet aan alle voorwaarden voldaan is, kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.

Inbegrepen bij de cursus

Koffie/thee/water;
Gebruik van oefenmaterialen;
Gebruik van de Vilans observatielijsten;
Digitaal Thuiszorg Emanuel certificaat;
Set e-learning modules (je krijgt binnen 2 werkdagen na inschrijving toegang tot de e-learning modules, die een jaar beschikbaar zullen blijven).

Niveau en gewenste voorkennis

We verwachten dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen, en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist door middel van de aangereikte stof in de e-learning modules. Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is niet vereist; deze behoort tot je eigen verantwoordelijkheid.

Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen, hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Doelgroep

Deze praktijkdag is ontwikkeld voor:
Een actieve deelname;
100% aanwezigheid;
mensen die over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de getoetste vaardigheden uit te voeren;
Andere bevoegde zorgprofessionals kunnen evt. ook aansluiten.
Voorbehouden behandelingen
Pricing
500,-
Deze praktijkdag bestrijkt een hele dag. Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren.
  • Studie uren: 16.
  • Accreditatie punten: 7.
  • Voorbereiding: Minimaal 2 uur.
  • Duur: 4 dagdelen, 4 uur per dag.
  • Tijd: 13.00-17.00.
  • Aantal cursisten: minimaal 5 max 10.