Missie en visie

Missie

Thuiszorg Emanuel zet zich actief in om alle cliënten op een liefdevolle manier thuiszorg te kunnen bieden, waarbij een persoonlijke aanpak met gekwalificeerd personeel hoog in het vaandel staat.

Closeup of a caring volunteer working in a retirement home holdi

Visie

Thuiszorg Emanuel heeft als visie om thuiszorg voor cliënten zo aangenaam mogelijk maken. Waar de zorg momenteel nog onpersoonlijk is en soms als ongenaam wordt ervaren, streeft Thuiszorg Emanuel ernaar om, doormiddel van het zorgvuldige selectieproces voor bekwaam personeel, de zorgsector persoonlijker en aangenamer voor de cliënt te maken.

Als cliënt zijnde zit je in een vervelende positie, een positie waar onzekerheid en onpersoonlijkheid averechts kunnen werken op de gezondheid van een persoon. Door onszelf te verplaatsen in het hoofd van een cliënt zorgen we iedere dag opnieuw dat we onze kernwaarden nakomen.

Nurse Talking To Senior Man In Residential Care Home