Ons Team

Verpleging

Wij hebben tot onze beschikking een wijkverpleegkundige die vele ervaringen heeft in de zorg. Zij kan samen met u kijken welke zorg bij u past. Ook kan zij u helpen met het vragen van een PGB (persoon gebonden budget).
Voor verzorging en verpleging thuis heeft u een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt, waar uw mantelzorger, familie of buren u bij kunnen helpen en welke verpleging en verzorging nodig is om langer thuis te kunnen wonen.
De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met uw familie of vrienden. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Alle afspraken legt de wijkverpleegkundige samen met u vast in een zorgplan.

Zorgverleners

Wij werken in een sterke team met gekwalificeerde zorgverleners.
Onze zorgverleners kunnen u op verschillende gebieden ondersteunen
U krijgt gegarandeerd vaste gezichten zodat de lijnen kort en betrouwbaar zijn.
J78HWtNA

Huishoudelijke hulp

Wij leveren ook huishoudelijke hulp. Lukt het niet om u huishouden zelf meer op orde te houden, dan zijn we er voor u. Met veel liefde zorgen wij ervoor dat u in een schone omgeving kan blijven wonen.
Ook zullen wij rekening houden met wat u al kunt en dat u dat vooral kan blijven uitoefenen.
WLZ (PGB) Gemeente (PGB)

Cliëntenportaal

Maakt u gebruik van thuiszorg dan kunt u gratis toegang krijgen tot uw digitaal zorgdossier via het clientportaal Carenzorgt. In het cliëntportaal zijn alle partijen die zorg aan u verlenen met u en met elkaar verbonden. Denk aan uw wijkverpleegkundige, mantelzorger, huisarts en behandelaar. Iedereen kan elkaar informeren en even overleggen. Ook kunt u zien hoelaat wij de zorg komen leveren en wie er op die dag ingepland staat.

Palliatieve zorg/24 uurs-zorg

Het is erg belangrijk dat zorg in de laatste levensfase van hoogstaande kwaliteit is voor zowel cliënt als mantelzorger/familie. Deze vorm van zorg noemt men ook wel palliatief/terminale zorg.Wij ervaren steeds vaker dat het merendeel van de mensen thuis wilt sterven in hun vertrouwde omgeving met hun geliefden.
Thuiszorg Emanuel biedt u en uw naasten, zorg aan op het gebied van de laatste levensfase. We stemmen de zorg af op de behoefte en bieden steun aan zowel cliënt als hun naasten. Dit houdt in dat u nooit alleen bent en ten alle tijden een zorgverlener die bij u is. Thuiszorg Emanuel werkt in kleine teams zodat u een vertrouwd gezicht ziet. Liefdevol, respect, comfort en kwaliteit dat staat met zekerheid van bij Thuiszorg Emanuel.

We maken belangrijke onderwerpen bespreekbaar:

Kwaliteit van leven van de cliënt.
Hoe ga je om met de symptomen.
Welke afspraken moeten er gemaakt worden.
Het bespreken van de wensen van de patiënt.
Zorg verlenen.
Zorg voor naasten.