Privacybeleid

PRIVACYREGLEMENT

Thuiszorg Emanuel is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn het kunnen aanbieden van een woning en/of om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Thuiszorg Emanuel verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons woont, zorg ontvangt of werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

 

Inzage van gegevens

U kunt uw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

 

Nieuwsbrief

Via onze website of het aanmeldformulier, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

 

Camera’s

Thuiszorg Emanuel maakt geen gebruik van camera’s.

 

Klachten

Indien u een klacht heeft, kunt u onderstaande gegevens gebruiken om uw klacht te melden.

 

Overige vragen

Mocht u nog meer vragen hebben over uw privacy, dan kunt u ook onderstaande gegevens gebruiken.
Dit privacy-statement kan gewijzigd worden. Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op 26-09-2018

 

Contactgegevens

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Website: www.klachtenportaalzorg.nl
Email: info@klachtenportaalzorg.nl

 

Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.