Blog

Protocollen

Protocol Verpleging cliënt met COVID-19 besmetting of mogelijke besmetting

Protocol Verpleging cliënt met COVID-19 besmetting of mogelijke besmetting
Bij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de cliënt ‘verzorgend gewassen’. Zie hiervoor instructie verzorgend wassen.

Voor wie geldt dit protocol?

Het protocol is bestemd bij verdenking en bij COVID-19 besmetting.

Bij negatieve coronatest PBM afschalen.

Algemeen

Zie ook Informatie (bevestigde) patiënten thuissituatie
Neem de algemene hygiënemaatregelen in acht
Zorg voor een vaste plaats waar de beschermende materialen opgeborgen worden
Raak de cliënt en mogelijk besmette materialen zo min mogelijk aan.
Raak je gezicht, mond, neus, ogen niet aan voordat u uw handen zorgvuldig gewassen hebt.
Temperatuur dagelijks de cliënt.
Noteer observaties zorgvuldig in de rapportage
Als er handelingen uitgevoerd worden waarbij mogelijk veel en kleinere druppeltjes vrijkomen (=aerosolen) zoals bij uitzuigen van een trachea canule of andere handelingen rondom een trachea-canule dan wordt een FFP2 mondmasker gedragen.

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb ik nodig?

IIR chirurgisch mondkapje
Standaard chirurgisch mondkapje voor cliënt ( indien mogelijk voor de cliënt)
Schort met lange mouwen
Handschoenen
Beschermingsbril
Afvalzak (afvoer van materialen voor eenmalig gebruik)
Handzeep en keukenrol
Handalcohol / desinfectans

Wanneer trek ik de persoonlijke beschermingsmiddelen aan?

Als de mogelijkheid dit toelaat meteen bij binnenkomst, anders buiten de woning en voor contact met de cliënt.
Benodigdheden:
Mondmasker
Schort
Beschermingsbril
Handschoenen

Plaats van aankleden is buiten de 'isolatie' kamer

Was de handen, droog ze af met keukenrol en desinfecteer met handalcohol
Zet afvalzak klaar en scheur keukenrolpapiertje af en leg klaar bij kraan
Trek het schort aan, en knoop de voorkant dicht.
Zet het mondmasker op
Desinfecteer de bril en zet de beschermende bril op
Trek niet-steriele handschoenen aan.
desinfecteer

Plaats van uittrekken op de kamer buiten een cirkel van 2 meter

Trek de handschoenen uit en deponeer deze in de klaargezette afvalzak.
Desinfecteer je handen
Trek nieuwe handschoenen aan
Trek het schort uit.
Vouw de schort zo dat de buitenkant naar binnen gevouwen wordt. Zorg daarbij dat de buitenkant van de beschermende kleding niet in contact komt met de huid of de omgeving. Deponeer deze in de zak.
Doe beschermingsbril af en leg op keukenroldoekje
Doe het mondkapje af en gooi deze in de zak.
Desinfecteer de beschermingsbril
Sluit de afvalzak goed af, druk de lucht niet uit de zak.
Trek handschoenen uit
Was en desinfecteer de handen
De zak met wegwerpmaterialen wordt afgevoerd als restafval.

Reiniging en desinfectie:

Lucht kamers en reinig dagelijks de slaapkamer met nadruk op handcontactpunten.

Was je kleding op een temperatuur van tenminste 60 °C.
Verwissel zo nodig tussendoor van kleding.