Thuiszorg Rotterdam

Thuiszorg Emanuel biedt thuiszorg bij u thuis in Rotterdam. Hoewel Thuiszorg Emanuel van origine gevestigd is in Zoetermeer, bieden we ook thuiszorg aan in Rotterdam en andere plaatsen in Zuid-Holland. Onze zorgverleners zijn overal in Zuid-Holland gevestigd, waardoor we snel ter plaatse kunnen zijn. Het voordeel van onze thuishulp bij u, of iemand in uw omgeving, in Rotterdam is dat de persoon in kwestie in zijn of haar eigen omgeving kan blijven. Dit geeft een vertrouwd gevoel, iets dat toch wel erg fijn is wanneer je begeleiding of verpleging nodig hebt. Bij Thuiszorg Emanuel kunt u het volgende van ons verwachten:

Begeleiding

Thuiszorg Emanuel biedt begeleidende zorg en ondersteuning aan voor:

  • Gezinnen met een gezinslid dat beperkt is in de vorm van een handicap;
  • Mensen met psychosociale stoornissen;
  • Mensen met verslavingsproblematiek;
  • Cliënten met psychische problemen.

Persoonlijke verzorging

Thuiszorg Emanuel biedt op, naar wens afgesproken tijden, hulp bij het uitvoeren van alledaagse handelingen, zoals:

  • Het helpen van mensen die door lichamelijke beperkingen lastig uit bed kunnen komen;
  • Handelingen met betrekking tot persoonlijke hygiënische;
  • Helpen bij het aan- en uitkleden.

Verplegende zorg

Tot slot biedt Thuiszorg Emanuel ook verplegende zorg aan. Kwalitatieve verplegende zorg is cruciaal. Denk bijvoorbeeld aan een wond die verzorgd dient te worden, wanneer de wond geïnfecteerd zou raken kan dit enorm grote gevolgen hebben voor deze persoon. Bij Thuiszorg Emanuel kunt u gekwalificeerde zorgverleners verwachten die door middel van een persoonlijke aanpak die de cliënt zo goed mogelijk op zijn of haar gemak stelt. De zorgverleners die werkzaam zijn bij Thuiszorg Emanuel zijn onder andere in staat om de volgende handelingen te verrichten: 

  • Hulp bij het klaarzetten en toedienen van medicatie;
  • Het verwisselen van de katheter;
  • Inbrengen hypodermoclyses. 

Cursus voorbehouden handelingen

Een deel van deze handelingen valt ook zelf te leren. Zo kun je de cursus voorbehouden handelingen volgen bij Thuiszorg Emanuel. Na het behalen van het certificaat is het mogelijk om bepaalde handelingen, die getoetst zijn tijdens de cursus, zelf uit te voeren.

Huishoudelijke hulp in Rotterdam

Naast thuiszorg in Rotterdam biedt Thuiszorg Emanuel ook huishoudelijke hulp aan in Rotterdam. Kunt u zelf de huishoudelijke taken niet meer uitvoeren, of een deel hiervan niet, laat u begeleiden door een thuisbegeleider. Met onze dienstverlening houden we rekening met de taken die u nog wel zelfstandig kunt uitvoeren en dit ook graag zelf blijft doen. Zo nemen we enkel de taken uit handen die u vanwege fysieke beperkingen niet meer zelf kunt uitvoeren.

Hoe te financieren

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt, en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz, betaalt hiervoor premie, vanuit waar de zorg wordt betaald. Naast deze premie betaalt u, bijna altijd, eveneens een eigen bijdrage, die wordt geregeld via het CAK, ofwel het Centraal Administratie Kantoor. 

Voor meer regelingen en informatie over het financieren van de zorg kun je terecht op onze informatiepagina.