Voorbehouden handelingen

Inhoud

Tijdens deze praktijktoetsing van 4 dagdelen komen de meest voorkomende handelingen aan bod.
Je kunt de volgende voorbehouden handelingen oefenen en intercollegiaal af laten toetsen aan de hand van Vilans/KICK protocollen.
Cursisten bereiden zichzelf voor door middel van e-learning, zij zorgen er zelf voor dat ze de theorie beheersen voor deelname aan de praktijktoetsing.
Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.
Deze cursus biedt je de mogelijkheid om ook nu, in een dagdeel de meest voorkomende voorbehouden- & risicovolle handelingen te laten toetsen.
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Het aantal cursisten is beperkt tot de toegestane grootte; er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Cursisten bereiden zich voor dmv e-learning zodat de fysieke bijeenkomst zo kort als mogelijk is.
Datum van cursus wordt nog bekend gemaakt.
cbc7BjcQ

Certificaat

Op het certificaat worden (alleen) de handelingen vermeld waarvan je hebt aangetoond dat je deze beheerst.
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:
Actieve deelname.
100% aanwezigheid.
Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.
Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.

Inbegrepen

Koffie/Thee/Water.
Gebruik van oefenmaterialen.
Gebruik van de Vilans observatielijsten.
Digitaal Thuiszorg emanuel certificaat.
Set e-learningmodules. Je krijgt binnen 2 werkdagen na inschrijving toegang tot de e-learningmodules.
Je hebt gedurende 1 jaar toegang tot de set e-learningmodules.

Niveau en gewenste voorkennis

Wij verwachten dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist door middel van de aangereikte stof in de e-learningmodules.
Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is niet vereist.
Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt.

Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Doelgroep

Deze praktijk dag is ontwikkeld voor:
Actieve deelname.
100% aanwezigheid.
Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.
Andere bevoegde zorgprofessionals kunnen evt. ook aansluiten.
Voorbehouden behandelingen
Pricing
500,-
Deze praktijk dag bestrijkt een hele dag. Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren.
  • Studie uren: 16.
  • Accreditatie punten: 7.
  • Voorbereiding: Minimaal 2 uur.
  • Duur: 4 dagdelen, 4 uur per dag.
  • Tijd: 13.00-17.00.
  • Aantal cursisten: minimaal 5 max 10.